รายละเอียดสินค้า

 

    Membur offers the ultimate cooling sleep experience and the opulent luxury with the ‘Thermal-Cool Memory Foam’ technology. The memory foam mattress can adjust freely to every contour of your body without resistance while millions of micro gel-beads take away the excess heat from your body and transported them out of the mattress quickly, ensuring you a cool, dry sleep that will make you feel more rested than ever before.


MATTRESS HEIGHT : 11"
SOFTNESS/FIRMNESS LEVEL : SOFT  FIRM

  เม็ด Micro Gel Bead อุณหภูมิ 22 องศา ช่วยให้ความร้อนส่วนเกินถูกระบายอย่างรวดเร็ว

  เหมาะกับผู้นอนที่..
 
  • ผู้นอนที่ต้องระวังเรื่องแผลที่เกิดจากแรงกดทับ เช่น คนไข้ที่มีแผลจากการผ่าตัด คนไข้อัมพฤกษ์, อัมพาต
  • ผู้ที่ชอบนอนตะแคง
  • ผู้ที่มีปัญหาการพลิกตัวหรือรู้สึกตัวระหว่างหลับเนื่องจากรู้สึกร้อน

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เหมาะกับท่านอน