เด็กวัยรุ่นจำเป็นต้องนอนหลับกี่ชั่วโมงต่อวัน

เด็กวัยรุ่นจำเป้นต้องได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงครึ่ง เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ สาเหตุจากการทำกิจกรรมที่มากเกินไป หรือมักติดนอนดึกจนเป็นนิสัย อย่างไรก็ตาม เด็กวัยรุ่นจำเป็นต้องได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงครึ่ง ส่วนเด็กเล็กที่อยู่ในวัยประถมจะต้องได้รับการพักผ่อนถึง 10-11 ชั่วโมงทุกคืน การไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลต่อระดับคะแนนการเรียนของเด็ก รวมทั้งอารมณ์และสุขภาพอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหารเด็กไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ มักจะมีนิสัยชอบหาอาหารที่ไม่มีคุณภาพมาทานทดแทน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารขยะ อาหารทอดหรือขนมขบเคี่ยวต่าง ๆ อาหารเหล่านี้จะทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากลูกในช่วงวัยรุ่นมีการบ้านหรือกิจกรรมต่าง ๆ มากเกินไป จนทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอ คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้วิธีตัดกิจกรรมที่ไม่สำคัญออกไปบ้าง